HijyenikLED ARGE

Yeryüzünde yaşam için vazgeçilmez olan mikroorganizmalar, flora bakterileri olarak da bizler için vazgeçilmezdir. Az sayıda bizlerde hastalık yapabilen mikroorganizmalar özellikle hastane ortamında direnç gelişimi ile antibiyotiklere, hatta dezenfektanlara bile direnç gelişimi ile karşımıza çıkmaktadır. Bu enfeksiyonların tedavi maliyet yükünün yanı sıra  hastaların yatış süresinin uzamasına neden olmakta, nihayetinde ölümle sonuçlanabilmektedir.

Hijyenik LED insanlara zarar vermeden patojen mikroorganizmaları yok eder. Teknolojik özelliği ile direnç gelişimine neden olmaz ve dirençli patojenlerin seçilmesini engeller.

Vitiligo tedavisi,  Genital Mantar enfeksiyonları tedavisi gibi değişik alanlarda ARGE  çalışmalarımız devam ediyor.

 

 

 

COVID-19 pandemisi ile mücadele için, koridor geçiş sistemlerinde elbise, dış yüzey ve ortam hijyenleri sağlayacak sistemler geliştiriyoruz. Bu sistemde tünelin içinden geçilmesi sırasında insanların üzerindeki mikroorganizmalar imha edilmekte ve dezenfeksiyon sağlanmaktadır.

Bunun için hiçbir zararlı dezenfektan kullanılmamakta, buharlı, sıvılı, (sıvı) alkollü, ozonlu rahatsız edici öğeler püskürtülmemektedir. HLL ışığı kullanımında ozon salınımı olmadığı ve insan sağlığına zarar vermediği klinik deneylerle kanıtlanmıştır.